Misi

MISI

  1. Menjadikan sekolah yang cemerlang dan seimbang pencapaiannya dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah.
  2. Memupuk dan melahirkan semangat kekitaan dan kesepunyaan warga sekolah ke arah kecemerlangan.
  3. Melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).
  4. Menyediakan persekitaran yang kondusif dan selamat ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
  5. Memperkasakan pengurusan sekolah ke arah melahirkan sekolah berkesan.
  6. Memupuk dan mengamalkan budaya yang unggul dalam menjadikan SMK Pujut sebuah institusi ilmu yang menjadi pilihan utama.

 
%d bloggers like this: